nordwind left bluefonster

Faktablad Renovbel 

Renovbel är vårt varumärke för bullerdämpning av fönster.
Metoden har sitt ursprung i Renovglas, vårt märke för
energibesparing av fönster. Liksom Renovglas, kan
Renovbel ge en hög grad av värmekomfort och besparing,
men det som är kännetäcknan de är den goda ljuddämpningen
av fönster.

Följande ljudreduktioner har uppmätts:
- Renovglas med 4 mm energiglas 36dB Rw
  
är i första hand en värmeisolering.
- Renovglas med 6 mm energiglas 40dB Rw
  Kostnadseffektiv lösning som ger både värme-
  och ljudisolering.
-
Renovglas med 6 mm lamellglas 42dB Rw
 

Här kan du ladda ner faktablad om Renovbel: Faktablad Renovbel

 

Copyright © 2008-2015 Båths Fönsterteknik. - Alla rättigheter reserverade.
- Båths Fönsterteknik AB Verkstadsgatan 8 - 753 23 Uppsala - Order 018-121116