nordwind left bluefonster

Tester Renovbel

Utöver att produkten är väl beprövad sedan över 20 år så är den dessutom testad i laboratorium, hos Statens Provningsanstalt vad gäller täthetsprov, åldringsegenskaper och bullervärden. Testerna gav mycket goda resultat, de visade bl.a. att Renovglaset håller tätt i motsvarande 230 år.  

 

        SP tester av ljudisolering

        SP åldrings- och täthetstest

        Tester på utförda objekt

Copyright © 2008-2015 Båths Fönsterteknik. - Alla rättigheter reserverade.
- Båths Fönsterteknik AB Verkstadsgatan 8 - 753 23 Uppsala - Order 018-121116