nordwind left bluefonster

Fönsterrenovering


Att renovera fönster är en lönsam åtgärd!
Vi på Båths Fönsterteknik AB har studerat fönstrens konstruktion och skadeorsaker och därefter utvecklat
metodik och beskrivning för att renovera fönster till en
låg kostnad med god kvalitet och lång hållbarhet.
Ett antal åtgärdspunkter har tagits fram som tydligt
specificeras i en metodbeskrivning. Speciellt utvecklade
verktyg, specialmaskiner och utbildningar har tagits fram för detta speciella hantverk
.

Ladda ner vår broschyr om fönsterrenovering: Fönsterrenovering

 

 

Är gamla fönster bättre än nya?
Låt oss uttrycka det så här: Förr hade man ofta gott om tid. När man gjorde något gjorde man det ordentligt från början. När man skulle snickra ett fönster valde man först rätt trä, kärnan från en långsamt växande gammal fura. Det är ett hartsrikt virke som håller länge och är starkt motståndskraftigt mot röta. I modern industriproduktion har man inte tid att välja och vraka bland virket. Det kostar också för mycket att rengöra klingor och maskiner, då hartsrikt virke ger kraftiga avlagringar. I den hantverksmässiga förädlingen av den fina kärnfuran till ett vackert fönster skedde varje moment med kunnande, omsorg och kärlek. Så skapades ett långlivat fönster. Det är därför det oftast blir lönsamt att renovera fönster. Grunden är så bra, att du måste ha stor tur om du ska råka träffa på ett lika bra utgångsmaterial i nya fönster, som i ditt gamla.


Men, då så. Då är det bara att måla då...Nej. Riktigt så enkelt är det inte om du vill ha fönster som lever länge och därigenom ger bra ekonomi krävs det en genomtänkt fönsterrenovering. Att enbart skrapa lite lös färg och sedan måla över ger bara en kosmetisk effekt. Efter några få år måste jobbet göras om, och under tiden kanske rötskadorna under färgen blivit så stora att fönstret måste bytas i alla fall. 
 
Kvalitetssäkring

När vi räknar på en fönsterrenovering undersöker vi noga fönstrens kvalitet och skador. Därefter väljer vi ett efter skadorna anpassat fönsterrenovering –nivå och kvalitetssäkringssystem. Det finns fem olika åtgärdsnivåer, allt efter fönstrens skador, placering i fasaden med mera. Ett norrfönster skyddat under en balkong kanske räcker att fönsterrenovera efter nivå ett upp till tre, medan ett sydfönster, starkt anfrätt av sol och vind med mycket sprucket kitt, flagnad färg och grått trä behöver en mer omfattande fönsterrenovering, kanske fyra eller fem.

Renovsystem - billigast i längden
Vill du komma åt både orsakerna till att färgen flagnar och få ett bestående måleriarbete ska du välja Renovsystem fönsterrenovering -system. Metoden har utvecklats av experter för att ge en fönsterrenovering med en lång livslängd till låg kostnad. V i har studerat konstruktioner och skadeorsaker in i minsta detalj och utifrån den kunskapen har Renovsystem fönsterrenovering utvecklats för att metodiskt åtgärda felen och eliminera orsakerna.
Två viktiga syften med fönsterrenovering RenovsystemDet ska vara billigare jämfört med traditionell fönsterrenovering att få ett grundligt och hållbart arbete utfört på fönstren. Det uppnås med nya verktyg, ny metodik och specialisering.Kvalitén på arbetet ska vara väsentligt högre än med traditionella metoder, Specialistutbildad arbetskraft, specialutvecklad utrustning och metodik — för  Fönsterteknik — och systematiserad löpande kvalitetskontroll ger den höga kvalitetsnivån. 

*     Gråträ. Där trä utsätts för solens UV-strålning och regn, lakas limämnena, ligninet, ur.

       Kvar blir ett grått trä med en läskpappersliknande yta som suger vatten, och som inte
       ger något bra fäste för färg.
**   Ändträ. Ändträ finns rikligt i alla rörelsefogar (hörnfogarna). Ändträ suger vatten   
       ungefär som genom sugrör, kapillärt kallas det, upp till 30 cm, vilket orsakar svällning   
       i trät, men bara på bredden. När fuktkvoten i trät pendlar mellan 10 och 30 procent kan   
       rörelserna i trät bli fem till tio millimeter. Men eftersom glaset inte rör sig uppstår sprickor   
       i traditionell kitt och färg. På sikt kan det leda till röta i trät. Därför använd den av  
       Nordwind godkända neutralhärdande, elastiska fönsterkitt för försegling och fönsterkittning.
       Vårt nya fönsterkitt är UV-beständigt och extremt åldringsbeständigt. Träet mättas dessutom  
       med impregnerande  träolja innan det grundas och färdigmålas.

Så här renoverar vi:
För att du ska få den mest ekonomiskt fördelaktiga fönsterrenovering "varken mer eller mindre" så har Renovsystem fönsterrenovering utarbetat en checklista. Med denna checklista börjar vi med att förbesikta fastigheten och klassar fönstren i olika Renoverings -nivåer. Då bedömer vi skadornas utbredning, framför allt hur djupt gråträ fönstren har, eftersom det avgör hur djupt och alltså hur mycket vi måste slipa. Först efter denna besiktning lämnar vi offert på fönsterrenovering. Arbetet inleds med att vi etablerar vår arbetsplats vid den fastighet som ska fönsterrenoveras. I lokaler i fastigheten, i egna arbetsbodar eller verkstad där fönsterrenovering kan bedrivas rationellt med en komplett fönsterverkstad. Fönsterskydd med värme och ventilationsfläkt monteras utanför fönstret. Iglo fönsterkydd ger ett behagligt inneklimat. Dessutom, och det är det viktigaste, arbetet kan fortgå oavsett väderlek. Det har också betydelse för kvalitén, eftersom fuktigt trä kan torka ut före behandling och torktiderna för färgen intepåverkas av vädret. (Vi målar bara om fuktkvoten är under 15 procent.) Metoden att renovera fönster gör att tidsplaner kan hållas och boende störas så kort tid som möjligt. Normalt sitter fönsterskyddet uppe ca en vecka, beroende på träets fuktinnehåll när arbetet startar. I slutändan påverkar denna fönsterrenovering -metodik självklart också priset på ett för kunden gynnsamt sätt. Med fönsterskyddet på plats tar vi ut fönsterbågarna till vår specialutrustade arbetsplats. Inriktningen på arbetet är att åtgärda orsakerna till skadorna på fönstret. Här kan vi med våra specialverktyg ta bort gammal färg och fönsterkitt, hyvla, slipa och andra träarbeten. Vi förseglar och fogar alla falser med ett modernt fönsterkitt som är elastiskt och följer med rörelser i trä och glas. När träarbetet är klart flyttas bågen till "målaravdelningen" där den under de bästa betingelser får den rätta ytbehandlingen med olja, grundfärg och färdigfärg och ett nytt fönsterkitt. Samtidigt har arbetet med karmen pågått, rationellt och med hänsyn till de boende, bakom fönsterskyddet. Vår fönstertekniker har förstås täckt golvet så att lägenheten inte skadas under arbetet. På sin lilla redskapsvagn har han kopplat en dammsugare, så att spån och damm sugs in där medan fönsterrenovering pågår. På vagnen finns alla verktyg inom bekvämt räckhåll. Arbetet blir effektivt och rationellt. I nästa moment i fönsterrenovering sätts bågen på plats igen i karmen och funktion och finish kontrolleras. Arbetsledaren, som är ansvarig för kvalitén och under hela fönsterrenovering haft uppsikt över arbetet, noterar i checklistan att han godkänt arbetet. Lägenheten grovstädas och fönsterskydden monteras ner. Arbetet går vidare i nästa lägenhet. Och nästa... Så ser arbetsgången ut i grova drag ut för fönsterrenovering enlig metoden. Beroende på vilken skadenivå fönstren har kan detaljerna variera och justering av beslag liksom montering av tätlister, ventiler, lågemissionsglas kan tillkomma.

Om ni har en fastighet och ska Renovera fönster i Uppsala fönsterrenovera Uppsala renovering av fönster eller om ni ska fönsterisolering Uppsala kanske ljudisolera fönster Uppsala eller täta fönster tätning av fönster Uppsala fönster om ni behöver fönster Uppsala vänd er då till Båths Fönsterteknik AB.Om ni har en fastighet och ska Renovera fönster i Uppsala, fönsterrenovera Uppsala renovering av fönster eller om ni ska fönsterisolering Uppsala kanske ljudisolera fönster Uppsala eller täta fönster tätning av fönster Uppsala fönster om ni behöver fönster Uppsala. vänd er då till Båths Fönsterteknik AB. Om ni har en fastighet och ska Renovera fönster i Uppsala fönsterrenovera Uppsala renovering av fönster eller om ni ska fönsterisolering Uppsala kanske ljudisolera fönster Uppsala eller täta fönster tätning av fönster Uppsala fönster om ni behöver fönster Uppsala vänd er då till Båths Fönsterteknik AB. Om ni har en fastighet och ska Renovera fönster i Uppsala, fönsterrenovera Uppsala renovering av fönster eller om ni ska fönsterisolering Uppsala kanske ljudisolera fönster Uppsala eller täta fönster tätning av fönster Uppsala fönster om ni behöver fönster Uppsala. vänd er då till Båths Fönsterteknik AB.

Copyright © 2008-2015 Båths Fönsterteknik. - Alla rättigheter reserverade.
- Båths Fönsterteknik AB Verkstadsgatan 8 - 753 23 Uppsala - Order 018-121116