nordwind left bluefonster

Information om ROT avdraget  

ROT-avdrag!
Riksdagen antog den 13 maj 2009 regeringens förslag att skatteavdraget för hushållsarbete även ska omfatta reparationer, om- och tillbyggnader i hemmet. Därmed införs ett husavdrag som inkluderar både ROT-tjänster och de nuvarande hushållsnära tjänsterna.

Sammanfattning av beslutet
ROT-avdraget innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av underlaget på arbetskostnaden, dock med max 50 000 kronor per år och individ.
Skattereduktionen kopplas till individen på samma sätt som RUT-tjänster. Detta innebär att om det är två delägare av ett småhus, t ex när man och hustru äger hälften av huset var, kan hushållet få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år.

Vad gäller för fönsterrenovering i bostadsrätt?
På regeringskansliets hemsida står följande; Arbetskostnad för byte av fönster i bostadsrätt berättigar inte till skattereduktion. Däremot ger arbetskostnaden för arbeten på insidan, d.v.s. också mellansidor av fönstren rätt till skattereduktion.
Det innebär att om bostadsrättsföreningen är intresserad av att renovera alla sidor samt tilläggsisolera fönstren, kan föreningen stå för utsidan medan resterande arbeten faktureras till den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Bostadsrättsföreningen kan sedan ge ett bidrag från underhållsfonden på motsvarande belopp till den enskilde bostadsrättsinnehavaren.


Rotavdraget gör det än mer lönsamt att renovera och tilläggsisolera fönster än att byta dem.
Ett exempel hur mycket du spar med ROT-avdraget:
Läs mer om rotavdraget på Skatteverkets hemsida 
      
       

Copyright © 2008-2015 Båths Fönsterteknik. - Alla rättigheter reserverade.
- Båths Fönsterteknik AB Verkstadsgatan 8 - 753 23 Uppsala - Order 018-121116