nordwind left bluefonster

Renovglas - Det optimala sättet att tilläggsisolera fönster!

En kall fönsterruta stjäl värme från kroppen och ger kallt golvdrag i rummet. För att motverka känslan av
drag vrides värmen upp och detta leder inte till något annat än att dina uppvärmningskostnader ökar.

Renovglas

Isolera föntren
Lösningen på problemet är att isolera fönstren. Det gör vi genom att montera en helt förseglad tredje glasruta "Renovglas" på insidan av dina fönster. Fylls mellanrummet dessutom med argongas så erhåller samma prestanda som hos ett modernt super-energifönster (U-värde = 1,2). Det nya inre glaset blir varmt, komforten ökar och uppvärmingskostnaden minskar med 20%.

Lönsamt
Att tilläggsisolera dina fönster med Renovglas kostar bara en bråkdel av priset för nya fönster. Dessutom spar du på miljön genom att inte byta dina fönster samt att du bevarar det kulturvärde som äldre träfönster har.

Hållbart
- 10 års garanti mot kondens i rutan
- Testat hos Statens Provningsanstalt 
  (motsvarar en förväntad livslängd om 230 år) 

 

 

 Exempel på hur det kan se ut före och efter Renovglas montaget

Reklamblad Renovglas
Vad är U-värde?
Varför får jag kondens på fönstren?

Copyright © 2008-2015 Båths Fönsterteknik. - Alla rättigheter reserverade.
- Båths Fönsterteknik AB Verkstadsgatan 8 - 753 23 Uppsala - Order 018-121116