nordwind left bluefonster

Reklamblad Värmeisolering

Renovglas är ett extra glas, 3:e glaset som monteras på befintligt innerglas för att förbättra fönstrets värmeisolering, U-värde. Skiktet mellan de innersta glasen fylls med den ofarliga gasen "argon" för ytterligare värmeisolering av fönstren. Metoden som har utvecklats av oss på Nordwind AB är väl beprövad såväl i fält som i laboratorium och visar att du spar 20% av uppvärmningskostnaden. Renovglas förbättrar värmeisoleringsförmågan "U-värdet" oss fönstren med 60%, från U-värde 3.0 till 1.2 samt minst halverar bullernivån i lägenheten.

Några fördelar:

  • Kallras, kallstrålning och golvdrag försvinner med ett varmare innerglas.
  • ca: 20% lägre värmekostnad.
  • Minimal förändring av fönstrets utseende.
  • Minst en halvering av bullernivån.

Ladda ner mer information här: Reklamblad Renovglas

Copyright © 2008-2015 Båths Fönsterteknik. - Alla rättigheter reserverade.
- Båths Fönsterteknik AB Verkstadsgatan 8 - 753 23 Uppsala - Order 018-121116